Therapeutische Kinder Yoga 

 

De aandacht naar binnen richten is voelt voor kinderen soms onbekend en is voor de meeste kinderen van deze tijd erg moeilijk. 
De constante druk van verwachtingen en eisen en alle prikkels waar kinderen vanaf jonge leeftijd al aan worden blootgesteld maakt het nog moeilijker voor de kinderen om te kunnen zijn wie ze zijn.

Therapeutische kinderyoga kan helpen bij:

Slaapproblemen, (faal) angsten, heftige emoties, Hoog-sensitiviteit , laag zelfbeeld, aandacht gericht op de buitenwereld, concentratieproblemen, verdriet, rouwverwerking, gedragsproblemen en somatische klachten zoals hoofdpijn en buikpijn.

 

Ervaren wie we zijn is belangrijk om te kunnen voelen, om dicht bij de kern te komen van wat erin ons schuilt.
Wat we willen, zelfvertrouwen, vreugde en blijdschap diep in je mogen en kunnen ervaren.

Kinderen van deze tijd vragen handvatten om bij zichzelf te kunnen komen en te blijven. 
Kinderen zijn als een spiegel voor ons als ouders en verzorgers, ze hebben ons met hun gedrag vaak iets te vertellen. 

In therapeutische kinderyoga is het van belang dat we het kind aanspreken binnen zijn belevingswereld.  Kinderen leven in het hier en nu en uit onderzoek is gebleken dat kinderen 10% onthouden van wat ze horen, 25 % van wat ze zien en 90% van wat ze doen.

 

We werken in Therapeutische kinderyoga vanuit lichaam en gevoel zonder lange uitleg of veel woorden te gebruiken over de werking of de achtergrond van een bepaalde oefening of theorie.  
Kinderen zijn van het doen en leren het meest vanuit het voelen en ervaren.

 

We werken veel met herhaling zodat kinderen een gevoel van veiligheid opbouwen, dit is zeker belangrijk bij kinderen die moeite hebben met verandering.

 

Therapeutische Kinderyoga is een individueel traject. 

Na een intakegesprek met ouders of verzorgers kijken we naar de hulpvraag en maken we afspraken.

Over het algemeen spreken we minimaal 5 of 6 sessies af om te volgen en daarna bespreken we hoe verder te gaan.

 

Tarieven Therapeutische Kindercoaching:

 

Intake Gesprek 45 minuten: € 55,-

Kleuters 45 minuten: € 38,50  per sessie

Vanaf 6 jaar 60 minuten: € 52,50 per sessie
Tieners vanaf 12 jaar 60 minuten € 75,00 per sessie

 

Voor meer informatie of het inplannen van een Intake gesprek kunt je contact opnemen of een mail sturen.


Miranda Klomp

info@yogastudionamaste.nl 
Mob: 0646290627